Ne ūkio tai ir galimybės, Galimybės ir grėsmės, kylančios Lietuvos žemės ir miškų ūkiui dėl klimato kaitos

Galimybės ir grėsmės, kylančios Lietuvos žemės ir miškų ūkiui dėl klimato kaitos

ne ūkio tai ir galimybės dvejetainių parinkčių tendencijos rodiklis

Keisti ar keistis: klimato kaitos iššūkiai ir galimybės žemės ūkio sektoriuje Ne ūkio tai ir galimybės Spausdinti Primename ūkininkams apie tai, kad paramos lėšomis įsigytą turtą projekto kontrolės laikotarpiu galima panaudoti ne tik savo ne ūkio tai ir galimybės. Atkreipiame dėmesį į rizikas, kurias būtina įsivertinti.

ne ūkio tai ir galimybės didelis bitkoino uždarbis

Europos Komisija neprieštarauja, kad paramos gavėjai projekto kontrolės laikotarpiu paramos lėšomis įgytu turtu teiktų neapmokamas arba apmokamas žemės dirbimo ar panašaus pobūdžio paslaugas arba talkininkavimo darbus kitiems ūkio subjektams. Tačiau kiekvienu individualiu atveju, paramos gavėjui būtina įvertinti, ar minėtų paslaugų ir talkinimo darbų vykdymas neturės neigiamos įtakos jo verslo plane numatytiems tikslams ir veiklos rodikliams pasiekti ir netaps paramos gavėjo pagrindine veikla.

Taigi ūkininkai ne ūkio tai ir galimybės lėšomis įsigytu turtu projekto kontrolės laikotarpiu gali talkinti kitiems asmenims ir atlikti darbus už savo ūkio ribų, tačiau jie turi įsivertinti, kad ši veikla netaptų pagrindine ūkio veikla, t.

ne ūkio tai ir galimybės mobilusis uždarbis internetu

Išaiškinimas galioja įsigytam turtui Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės ,Investicijos į materialųjį turtą" veiklos srities ,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas", priemonės ,Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities ,Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui" ir veiklos srities ,Parama smulkiesiems ūkiams" paramos lėšomis.

Galbūt jus domina