Pasirinkimo kainodara pavyzdžiu.

pasirinkimo kainodara pavyzdžiu

Metodo parinkimas Palyginamosios nepriklausomos kainos metodas Prioritetinis kontroliuojamųjų transakcijų kainų įvertinimo kainodaros metodas yra palyginamosios nepriklausomos kainos metodas. Be to, remiantis Taisyklių 26 punktu, taikant palyginamosios nepriklausomos kainos metodą, būtina, kad tarp kontroliuojamosios ir nekontroliuojamos transakcijos būtų palyginamumas.

Be to, dar reikia įvertinti ir tai, kad gaminant panašias prekes skirtingose šalyse, skirtingi jų pagaminimo kaštai, taigi, ir kainos, gali skirtis labai ženkliai dėl šių šalių skirtingo ekonominio lygio pavyzdžiui, darbo jėgos, įrengimų kaštai Vakarų Europos šalyse yra ženkliai aukštesni negu Lietuvoje.

Kainodaros dokumentacija/Kainodaros dokumentacija - Mokesčių SUFLERIO sąvadai

Analogiška situacija yra ir su kitomis susijusiomis prekėmis — čiužinių užvalkalais, lovos dalimis ir kt. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad skirtingų gamintojų, ypač veikiančių skirtingose šalyse, pagamintų čiužinių bei kitų susijusių prekių pardavimams negali būti taikomas palyginamosios nepriklausomos kainos kainodaros metodas. Išoriniai palyginamieji duomenys nėra tinkami, kadangi atrinkus kitas tokia pačia arba labai panašia veikla užsiimančias įmones, nebūtų aišku, kokias funkcijas ir rizikas jos prisiėmė vykdydamos sandorius — tokia informacija nėra viešai skelbiama ir prieinama.

Būtent sandorio šalių prisiimamos funkcijos ir rizikos turi didelę įtaką prekių kainai, pelningumui.

Pavyzdžiui, vadovaujantis pasauline praktika, ribotos atsakomybės gamintojui, neprisiimančiam jokių papildomų funkcijų ir turinčiam minimalias rizikas tenkanti pelno marža pasirinkimo kainodara pavyzdžiu antkainis bus reikšmingai mažesnis, negu pilnos atsakomybės tokių pačių prekių gamintojui.

Pelno padalijimo metodas Pelno padalijimo metodas gali būti pasirinkimo kainodara pavyzdžiu tais atvejais, kai dviejų ar daugiau asocijuotų asmenų veikla yra labai glaudžiai susijusi ir atskirai sandorius būtų pasirinkimo kainodara pavyzdžiu įvertinti arba dėl veikloje naudojamo vertingo nematerialaus turto dažniausiai naudojamo abiejų sandorio šalių yra neįmanoma rasti tinkamo palyginamojo sandorio.

pasirinkimo kainodara pavyzdžiu

Transakcijos grynosios maržos metodas Taikant transakcijos grynosios maržos metodą, turi būti atsižvelgiama į sandorio grynojo pelno dydžiui įtaką turinčias veiklos sąnaudas, išskyrus finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas. Kitaip tariant, turi būti atsižvelgiama ne tik į pardavimo savikainą, bet ir veiklos sąnaudas, tenkančias sandoriams. Taigi, šio sandorio kainodarai pagrįsti buvo pasirinktas transakcijos grynosios maržos metodas.

Kur galima prekiauti valiutų pasirinkimo sandoriais. Kas yra valiutos pasirinkimas?

Analizė Rodiklio parinkimas Tinkamiausias rodiklis taikant transakcijos grynosios maržos metodą — veiklos pelningumo rodiklis. TP Catalyst duomenų bazėje pateikiami duomenys, reikalingi šiam rodikliui apskaičiuoti, todėl būtent šis rodiklis buvo pasirinktas analizei.

Analizuojamo laikotarpio parinkimas OECD gairės rekomenduoja analizei naudoti kelių paskutinių metų duomenis, tam, kad analizės rezultatai nebūtų iškraipyti dėl ekonomikos ciklų ar kitų priežasčių.

Kelių metų duomenis reikėtų naudoti, nėra nurodyta.

pasirinkimo kainodara pavyzdžiu

Įmonės vertinimu, trijų metų duomenų analizė tinkamai atspindi situaciją rinkoje ir panašia veikla užsiimančių įmonių pelningumą, todėl analizei buvo pasirinkti metai.

Palyginamų įmonių parinkimas Duomenų konsolidavimo kriterijus: kai duomenų bazėje pateikiami konsoliduoti įmonių grupės ir nekonsoliduoti atskiros įmonės duomenys, analizei naudojami nekonsoliduoti duomenys. Įmonės statuso kriterijus: analizei naudojamos tik tos įmonės, kurios nurodytos kaip vykdančios veiklą activeo įmonės, kurios veiklos nevykdo — nenaudojamos.

pasirinkimo kainodara pavyzdžiu

Įmonės nepriklausomumo kriterijus: analizei naudojamos tik tos įmonės, kurios yra nepriklausomos: įmonės, kurios gali būti sudariusios sandorių su susijusiais asmenimis, gali būti šiuos sandorius sudariusios nesilaikant ištiestosios rankos principo ir todėl jos palyginimui netinkamos. Taigi, buvo atmestos tos įmonės, kuriose vienas akcininkas tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 proc.

Pateikiamas valiutos pasirinkimas. Valiutos pasirinkimas

Geografinis kriterijus: analizei buvo atrinktos Europos įmonės. Duomenų kriterijus: veiklos pelno maržai apskaičiuoti būtina žinoti atrinktų įmonių pardavimo pajamas bei veiklos pelną. Analizei pasirinkimo kainodara pavyzdžiu atrinktos tos įmonės, kurių minėti duomenys bent už vienerius nagrinėjamus metusarba yra paskelbti minėtoje duomenų bazėje.

Įsteigimo datos kriterijus: pirmaisiais veiklos metais ar kelis pirmus metus, kol veiklą įmonė pradeda vykdyti pilna apimtimi, įmonės pelningumas paprastai būna mažesnis arba patiriamas nuostolis negu tokių pačių pasirinkimo kainodara pavyzdžiu seniau veikiančių įmonių dėl įvairių sąnaudų, susijusių su veiklos pradžia.

Veiklos kriterijus: analizei buvo atrinktos tos įmonės, kurių kaip pagrindinės veiklos kodas yra nurodytas EVRK 2 red.

Opciono kainodaros pavyzdys - Algoritminė prekyba – Vikipedija

Veiklos apimties kriterijus: analizei buvo atrinktos tos įmonės, kurių kiekvienų analizuojamų metų metinė apyvarta yra ne mažesnė kaip tūkst. Lt, t. Vadovaujantis EBPO gairių 3.

pasirinkimo kainodara pavyzdžiu

Žemiau pateiktas svertinis 3 metų vidurkis: Maksimali reikšmė  12,

Galbūt jus domina