Viešųjų pirkimų galimybės

Renginyje dalyvavo savivaldybių merai, jų pavaduotojai, administracijos direktoriai ir viešųjų pirkimų specialistai.

Susiję renginiai

Kaip pabrėžė viceministras Elijus Čivilis atidarydamas konferenciją, viešieji pirkimai dar turi daug neišnaudotų galimybių, ypač juos centralizuojant, o jų sėkmė ir rezultatai tiesiogiai priklauso nuo viešųjų pirkimų specialistų profesinės kompetencijos.

Pasak Jovitos Petkuvienės, Viešųjų pirkimų tarnybos VPT direktoriaus pavaduotojos, laikinai atliekančios direktoriaus funkcijas, kasmet proc. Lietuvos biudžeto išleidžiama viešiesiems pirkimams, tad suprantamas ypatingas visuomenės dėmesys ir susirūpinimas jais. Tobulinant viešuosius pirkimus bei didinant jų efektyvumą, visu pirma, būtina kelti pirkimų specialistų kompetencijas, užtikrinti jų nepriklausomumą.

VPT vadovės nuomone, taip pat svarbu, kad pirkimuose viešųjų pirkimų galimybės keli tiekėjai, savivaldybės plačiau vykdytų viešuosius pirkimus, taikydami ekonominį naudingumą.

Prelegentė atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje kasmet įvyksta viešųjų pirkimų beveik už 5 mlrd. Vos 1 proc.

VIEŠIEJI PIRKIMAI - DIDŽIAUSIAS PIRKIMŲ PORTALAS BALTIJOS ŠALYSE

Taip pat viešųjų pirkimų galimybės mažiau svarbu, kad už šiuos pinigus įsigytos prekės, paslaugos ar darbai garantuotų aukštos kokybės viešąsias paslaugas.

Tam būtinos šiuolaikiškos ir veiksmingos viešųjų pirkimų procedūros ir profesionalūs viešųjų pirkimų vykdytojai. Vienas efektyviausiu būdų šiems tikslams pasiekti yra sutelkti kompetencijas centralizuojant šiuos pirkimus, todėl šis uždavinys yra tarp prioritetinių valstybės viešųjų pirkimų politikos krypčių.

Lietuvoje jau ne pirmus metus veikia centrinė perkančioji organizacija CPO LT, kuri sėkmingai plėtoja CPO LT elektroninį katalogą ir sudaro galimybes perkančiosioms organizacijoms greitai ir skaidriai įsigyti prekes, paslaugas ir darbus.

viešųjų pirkimų galimybės

Tad, kaip pažymėjo A. Ylė, būtina kuo sparčiau plėsti jos elektroninį katalogą, o pirkimams, kurių neįmanoma standartizuoti ir perkelti į duomenų pagrindu veikiantį elektroninį katalogą, steigti nacionaliniu ir regioniniu mastu veikiančias centrines perkančiąsias organizacijas — kompetencijų centrus.

viešųjų pirkimų galimybės

Šiuo metu perkančiosios organizacijos turi galimybę savarankiškai arba per įgaliojimą įsigyti jų poreikius atitinkančias prekes, paslaugas ir darbus elektroninėje erdvėje. Pranešėjas pabrėžė, kad vyksta nuolatinė elektroninio katalogo plėtra tiek kiekybiškai, tiek ir kokybiškai.

  • Mega pinigai kaip užsidirbti
  • Tarptautiniai viešieji pirkimai: galimybės Lietuvos įmonėms - Versli Lietuva
  • Mano vyriausybė | Viešųjų pirkimų tarnyba
  • VIEŠIEJI PIRKIMAI - DIDŽIAUSIAS PIRKIMŲ PORTALAS BALTIJOS ŠALYSE – Mercell viešieji pirkimai

Tikslas — užtikrinti kokybiškus pirkimų modulius, tačiau tarp pirkėjo ir tiekėjo tikslų ir lūkesčių visada yra interesų disimetrija. CPO LT, vykdydama centralizuotus viešuosius pirkimus, stengiasi maksimaliai juos eliminuoti atlikdama didžiulį parengiamąjį darbą.

Rengiant technines prekių, paslaugų ir darbų specifikacijas tiriama rinka ir kainų lygis joje, paklausa ir pasiūla, vyksta konsultacijos su perkančiosiomis organizacijomis, tiekėjais, ekspertais. Visa tai duoda apčiuopiamus rezultatus. CPO LT elektroniniame kataloge vykstančiuose pirkimuose varžymuose dalyvaujančių tiekėjų skaičius nuo 7,6 tiekėjo metais padidėjo iki 8,3 tiekėjo m.

viešųjų pirkimų galimybės

Pirkimų, kai pasiūlymus teikia tik vienas tiekėjas, skaičius tesudaro 0,97 proc. Realios konkurencijos atsiradimas tarp tiekėjų įtakoja kainų lankstumą ir perkančiosioms organizacijoms galimybę taupyti biudžeto lėšas.

Renginio informacija

CPO LT direktorius atkreipė renginio dalyvių viešųjų pirkimų galimybės, kad per elektroninę centralizuotų viešųjų pirkimų sistemą jie gali vykdyti socialiai atsakingus žaliuosius pirkimus, kuriuose prekių asortimentas nuolat pasipildo naujais gaminiais.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėja Daiva Čeponienė pasidalino gerąja patirtimi centralizuojant savivaldybės įstaigų pirkimus: elektrą, degalus, kanceliarines ir maisto prekes.

Ji pabrėžė, kad padidėjo skaidrumas viešuosiuose pirkimuose, įvyko ženklus laiko ir darbo sąnaudų, finansų 30 proc. Valė Kulvinskienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorė, supažindino su viešųjų pirkimų pokyčiais ir pasiekimais, nuo m.

  • Realių galimybių metodas leidžia
  • Karjeros galimybės | Viešųjų pirkimų tarnyba
  • Viešųjų pirkimų tvarkos optimizavimo ir efektyvumo didinimo galimybės | VDU CRIS
  • Mano ūkis - Viešieji pirkimai. Problemos ir galimybės

Ji taip pat pasidalino savo viešųjų pirkimų galimybės apie viešųjų pirkimų organizavimą nedidelėse savivaldybėse, galimas rizikas ir kaip jas įveikti. Diskusijose aktyviai dalyvavo Akmenės raj. Konferencijos — diskusijos moderatorius dr. Karolis Šerpytis renginio pabaigoje organizavo virtualią dalyvių apklausą. Iš rezultatų matyti, kad viešųjų pirkimų centralizavimas savivaldos institucijose dar tik žengia pirmus žingsnius, nes tik 29,2 proc. Net 72 proc. Tarp rizikos veiksnių, stabdančių šį procesą, savivaldybių merai ir specialistai išskyrė didelį perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų priešinimąsi, sudėtingas procedūras ir nepakankamą darbuotojų kompetenciją.

CPO LT direktorius Darius Vedrickas renginio dalyvius informavo, kad metais įstaigos darbuotojai rengs seminarus apie centralizuotus viešuosius pirkimus Lietuvos savivaldybėse ir kvietė regionų specialistus pasinaudoti galimybę kelti kompetenciją profesinėje srityje. Susipažinkite su pirkimo dokumentais, kvalifikaciniais reikalavimais bei būsimų viešųjų pirkimų galimybės sutarčių sąlygomis ar DPS aprašais kaip taikoma.

Gavę nuorodą dėl tiekėjų registracijos kataloge registruokitės, gaukite prisijungimo duomenis ir pradėkite savo veiklą CPO kataloge.

Galbūt jus domina