Darbo su pasirinkimais taisyklės

Portalas tik suteikia technines galimybes paskelbti darbo skelbimus bei gyvenimo aprašymus, tačiau už jų turinį bei teisingumą neatsako. Vartotojo teisės ir pareigos Vartotojas, naudodamasis portalu bei jame paskelbta informacija, pats atsako už savo veiksmus, rizikas, pasekmes bei prievoles.

Mokiniai, pareiškę norą mokytis Gimnazijoje, turi pateikti šiuos dokumentus: a prašymą už mokinius iki 14 m. Išvykimas iš Gimnazijos:

Vartotojas, registruodamasis portale bei įvesdamas savo gyvenimo aprašymą CVįsipareigoja pateikti teisingus ir tikslius savo asmens duomenis bei užtikrinti, kad juose nėra klaidinančios informacijos apie išsilavinimą, darbo patirtį, bei įgytas žinias. Užsiregistravęs, bei paskelbęs savo asmens duomenis bei gyvenimo aprašymą CVVartotojas neįgyją jokių teisių į portalo duomenų bazę bei jos turinį, tačiau turi teises: Keisti ar papildyti savo asmens duomenis; Nustatyti ar asmens duomenys bus prieinami trečiosioms šalims darbdaviams ar neprieinami neaktyvūs.

Panaikinti įvestus duomenis. Išsiregistruoti bei panaikinti paskyrą.

Vartotojas įsipareigoja Darbo su pasirinkimais taisyklės turinio pagrindu nekurti elektroninės ar rankiniu būdu atkurtos duomenų bazės, netalpinti Portalo turinio kitose interneto svetainėse, taip pat nekeisti turinio iš Portalo parsisiųstame dokumente; Vartotojas, pažeidęs šias sąlygas, priklausomai nuo tokio pažeidimo pobūdžio ir pasekmių, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir reglamentų nustatyta civiline, administracine ar baudžiamąja tvarka.

Portalo teisės ir pareigos Portalas Vartotojui suteikia platformą užsiregistruoti bei paskelbti asmens duomenis bei gyvenimo aprašymą su tikslu perduoti šią uždarbio internete be minimalaus atsiėmimo duomenų gavėjams darbdaviams.

Portalas tvarko asmens duomenis juos apibendrina, saugo, rūšiuoja, platina, sujungia, naudoja, naikina ir pan. Esant pagrindo manyti, kad įvesti asmens duomenys ar gyvenimo aprašymas CV yra klaidingi ar neatitinkantys galiojančių etikos normų, portalas turi teisę be perspėjimo šalinti tokius duomenis.

Portalas neatsako už žalą, kurią Vartotojas gali patirti ieškodamas darbo arba dalyvaudamas darbo konkursuose ir tam tikslui naudodamasis Portalo paslaugomis. Portalas nesuteikia garantijų, kad Vartotojas naudodamasis Portalu ras darbą ar kad su Vartotoju susisieks potencialūs darbdaviai.

  1. Socialinis darbas Taisyklės ir laisvė dirbant su vaikais, paaugliais Dirbant su žmonėmis kiekvieną dieną susiduriame su laisvės, ribų ir taisyklių, susitarimų laikymosi sąvokomis.
  2. Užsidirbti pinigų mobiliajame telefone

Portalas neatsako nei už neteisėtą duomenų gavėjui pateiktų duomenų naudojimą, nei už duomenų konfidencialumo įsipareigojimo laikymąsi iš duomenų gavėjo pusės. Asmens duomenys Portalas renka Vartotojų duomenis, kuriuos jie savanoriškai pateikia prisiregistravę prie Portalo užregistravę paskyrą ar naudodamiesi kitomis portalo teikiamomis paslaugomis pvz.

Portalas rūpindamasis Vartotojo privatumu ir pasitikėjimu, įsipareigoja saugoti Vartotojo privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams, be Vartotojo sutikimo neatskleisti šios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus susijusius su tiesioginių paslaugų Vartotojui užtikrinimu. Portalas taip pat gali perduoti Duomenų subjekto asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Portalo vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai.

Yra laikoma, kad Vartotojas yra apie tai informuotas, su tuo sutinka ir Portalas neprisiima atsakomybės dėl žalos, kylančios dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Vartotojo darbo su pasirinkimais taisyklės tiek, kiek tai leidžia atitinkami įstatymai. Visais kitais atvejais, Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės

Vartotojo asmens duomenis Portalas gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai numatyta pagal galiojančius įstatymus. Portalas nenaudoja ir neatskleidžia ypatingos asmeninės informacijos, tokios kaip informacija apie sveikatą, rasinę kilmę, religinius įsitikinimus ar politines pažiūras ir pan. Vartotojo asmens duomenų naudojimo tikslai: Darbo su pasirinkimais taisyklės duomenis įmonių atstovams įdarbinimo tikslais; Vartotojo paslaugų pirkimo užsakymo apdorojimui, administravimui; Vartotojo identifikavimui Portalo informacinėse sistemose; Vartotojo identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Portale; darbo su pasirinkimais taisyklės paslaugų finansinių dokumentų išrašymui; problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui; susisiekimui su Vartotoju; tiesioginės rinkodaros tikslais; verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę; Portalo renkama informacija yra: vardas, pavardė, gimimo data, lytis, el.

Taip pat gali būti: informacija apie išsilavinimą, darbo patirtį, mokamas kalbas, kompiuterinio raštingumo įgūdžius, ar asmuo yra dirbantis, bedarbis ar studentas, informacija apie turimas vairuotojo teises bei trumpa informacija apie save pildoma savarankiškai ; Pateikdamas asmens duomenis Vartotojas: suteikia teisę Portalo savininkui valdyti ir tvarkyti Vartotojo asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose taisyklėse.

Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Portalo savininkui valdyti ir tvarkyti savo asmens duomenis, panaikinti savo asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Vartotojas taip pat suteikia leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais. Vartotojui registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruojaVartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

Vartotojas, pateikęs Portalo savininkui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant darbo su pasirinkimais taisyklės nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo Asmens duomenys.

CV Zona portalo naudojimosi taisyklės ieškantiems darbo

Vartotojas prašymus dėl Vartotojo Asmens duomenų, privalo pateikti raštu įskaitant pranešimą el. Atsakymus į tokius Vartotojo paklausimus Portalo savininkas stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Vartotojo gavimo dienos.

Portalo savininkas neteikia Asmens duomenų, jei Vartotojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą. Portalo darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami Vartotojo asmens duomenis, laikosi šių principų: Vartotojo suteiktą informaciją renka, tvarko, saugo tik dėl teisėto intereso ir griežtai laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų šią teisės sritį Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių.

Satoshi Nakamoto yra kaip teisingai prognozuoti variantus

Vartotojo asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. Vartotojo asmens duomenis renka apibrėžtais tikslais. Renkant ir tvarkant asmens duomenis laikosi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalauja iš Vartotojo pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, nekaupiami. Kaupia tik tuos duomenis, kurie būtini teikiant kokybiškas paslaugas, įskaitant konsultavimą apie Portalo paslaugas.

Vartotojas turi galimybę užsiprenumeruoti Portalo naujienlaiškius bei pranešimus, siunčiamus šiais tikslais: Informuoti Vartotoją apie naujas darbo vietas; Pranešti apie sėkmingai atliktas operacijas portale pvz.

Portalas suteikia Vartotojui galimybę atsisakyti Portalo siunčiamos informacijos naujienlaiškyje ar kitame siunčiamame Vartotojui laiške paspaudęs pateiktą pasiūlymų ir naujienų atsisakymo nuorodą arba susisiekdamas su Portalo administracija telefonu arba el. Mokamos paslaugos Už paslaugas apmokėti galima banko pavedimu, kredito kortele, SMS žinute ar kitu nurodytu būdu.

Mokėjimo būdą galima pasirinkti užsakant paslaugą. Darbo su pasirinkimais taisyklės paslaugos yra aktyvuojamos ir teikiamos tik po apmokėjimo. Portalas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurių mokamų paslaugų dydį bei mokėjimo darbo su pasirinkimais taisyklės.

Laikoma, kad Vartotojas apmokėjo už mokamą paslaugą, kai Portalo savininkas faktiškai gauna Vartotojo mokėjimą. Po apmokėjimo, Vartotojui, nurodytu el.

itin tikslūs dvejetainių parinkčių rodikliai sąžininga apžvalga apie dvejetainius variantus

Apribojus ar sustabdžius Vartotojo galimybę naudotis mokamomis paslaugomis ar Vartotojui negavus ar laiku negavus mokamų paslaugų dėl kitų priežasčių, iškyrus atvejus dėl pažeistų portalo naudojimosi taisyklių, Portalas, Vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti mokamų paslaugų, analogiškų nesuteiktoms paslaugoms.

Portalas turi įdėti skambutį į dvejetainius variantus profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti paslaugų teikimą neribotam terminui.

Jei numatomų profilaktinių darbų trukmė yra daugiau nei viena valanda, Vartotojas, besinaudojantis mokamomis paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią el.

gaukite bitkoinus kaip dovaną geriausias dvejetainių parinkčių įvertinimas

Tokiu atveju Portalas gali, tačiau neprivalo, pratęsti mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms mokamoms paslaugoms. Internetiniai puslapiai neturi atminties.

Taisyklės ir laisvė dirbant su vaikais, paaugliais - bangbonsomer.lt

Duomenų subjektui naršant po skirtingus interneto puslapius Vartotojas nebus atpažintas kaip tas pats. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti Vartotojo naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis - prisiminti Vartotojo pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą.

vietų užsidirbti pinigų internete vaizdo įrašas, kaip lažintis dėl dvejetainių opcionų

Slapukai taip pat padeda Vartotoją atpažinti, kai šis grįžta į tą patį internetinį puslapį. Darbo su pasirinkimais taisyklės padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti.

Slapukai yra skiriami tik Vartotojui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris Vartotojui slapuką, voratinklio serveris.

Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Vartotojo laiką. Pavyzdžiui, jei Vartotojas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją. Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje ir pan.

Sugrįžęs į internetinį puslapį, Vartotojas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinio puslapio funkcijas. Yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai.

Taisyklės ir laisvė dirbant su vaikais, paaugliais

Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Vartotojo tapatybės.

organizuoti automobilių stovėjimą šalia namo ir užsidirbti pinigų nukreipti į uždarbį internete

Portale naudojami darbo su pasirinkimais taisyklės tipų slapukai: Techniniai slapukai: PortaloVartotojams stengiamės pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, Portalas naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Portalo internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka. Funkciniai slapukai: Portalas taip pat naudoja funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Vartotojo pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu.

Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės // Šiaulių bangbonsomer.ltto gimnazija

Pavyzdžiui, slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Vartotojo pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūrėtus darbo skelbimus. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinio puslapio veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Vartotojo naršymą daro malonesnį.

Ieva Swan: Kaip gyventi sąmoningiau nieko neatsisakant?

Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus Portalas naudoja siekdama suprasti, kaip Portalo lankytojai naudojasi portalu, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus.

Galbūt jus domina