Pasirinkimo mokymo strategija

„Lyderių laikas 3“

pasirinkimo mokymo strategija

Kalbų studijos [Studies About Languages]. Straipsnyje mokymo -si strategijos, kaip savo mokymosi veiklos valdymo ir numatymo, pasirinkimo profesinės kalbos studijose problema analizuojama: išryškinant mokymo -si strategijų ir kalbų mokymo principų santykį bei aptariant profesinės kalbos studijų specifiką ir šios specifikos sąlygotus mokymo -si strategijos pasirinkimo ypatumus. Analizuojant istoriškai susiklosčiusių kalbų mokymo principų ir mokymo -si strategijų santykį išryškėja tokie santykiai: Gramatikos-vertimo mokymo principai suponuoja įsiminimo strategiją; natūraliojo mokymo principai geriausiai realizuojami imitavimo strategija; komunikacinio kalbų mokymo principai nepakankamai realizuojami šiomis strategijomis; savitą kalbos mokėjimo pasirinkimo mokymo strategija sukurti geriausiai leidžia perkėlimo strategija.

pasirinkimo mokymo strategija

Pabaigoje pateikiamos teorinės analizės išvados, akcentuojančios perkėlimo strategijos profesinės kalbos studijose sudaromas komunikacinio kalbų mokymo principų ir mokymosi paradigmos realizavimo prielaidas. In the article the issue of choosing a learning strategy for the studies of professional language is analysed through the clarification of the relationship between learning strategies and the principles of language teaching and through the discussion of the specificity of professional language studies and the peculiarities of the choice of learning strategies conditioned by this specificity.

When analysing the relationship between the historically formed principles of teaching and the strategies of learning, the following relations emerge: The grammar-translation teaching principles form the memorising strategy.

pasirinkimo mokymo strategija

The principles of natural teaching are best realised through the imitation strategy.

Galbūt jus domina